Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Tauri studija“ e-parduotuvės https://taurilook.com/ (toliau – valdytojas) ir e-parduotuvės kliento (toliau – tu) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Tavo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 E-parduotuvėje nurodydamas(-a) savo asmens duomenis, sutinki, kad valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.4 Valdytojas įsipareigoja parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei tu esate jaunesnis nei 18 metų, gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 Valdytojas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  Valdytojas gerbia tavo teisę į privatumą. Tavo asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti tavo prekių užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

4. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje pateiki netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, valdytojas turime teisę anuliuoti tavo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti tavo galimybes naudotis valdytojo teikiamomis paslaugomis.

5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Turi teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@taurilook.com arba telefonu +370 61404092

6. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad valdytojas galėtų pasiūlyti tau visavertes paslaugas mūsų svetainėje, tavo kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašyta informacija (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami tave, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Tu bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) valdytojas įrašo (gali įrašyti), ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos tau gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinki su tuo, kad tavo kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašoma informacija, bet tai bus atliekama tik su tavo asmeniniu sutikimu. Savo duotą sutikimą bet kada galėsi atšaukti, pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipiantis į valdytoją bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

7. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 Valdytojas  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turi klausimų ar pasiūlymų, rašyk mums info@taurilook.com